Logo Gózd GOPS

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 670 z późn zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
 

Jeżeli pobierasz świadczenia z funduszu alimentacyjnego masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.
 

Pytania można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe pod nr tel. 48 389-03-19, adres e-mail gops@gozd.pl  oraz osobiście w pokoju nr 5 w GOPS

w Goździe.

 

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021. POBIERZ

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach. POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego. POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innej niż dłużnik alimentacyjny. POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów. POBIERZ

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. POBIERZ

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do śwaiadczenia z funduszu alimentacyjnego. POBIERZ

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.