Logo Gózd GOPS

News

News zdjęcie id 142

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

28.09.2021

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

            W ramach porozumienia podpisanego przez Gminę Gózd z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiony został Punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy Gminy Gózd będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat programu i dofinansowania, a także będą mieli możliwość za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe ul. Radomska 34, 26-634 Gózd, Pokój numer 4

Kontakt:

Tel. 48 389 72 21

e-mail: czyste.powietrze@gozd.pl 

Godziny pracy punktu konsultacyjno  – informacyjnego

Poniedziałek:          12:00 - 16:00

Wtorek-czwartek:    8:00 - 10:00

 

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu priorytetowego „Czyste Powietrze” należy przygotować:

 • aktualny adres e-mailowy (niezbędny)
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • rodzaj deklaracji PIT, podstawa obliczenia podatku 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania: zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 
 • jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością: załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie; oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych(nakaz płatniczy), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 


 

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.