Logo Gózd GOPS

News

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach

15.09.2022

                                                                 

Powiat Radomski planuje uruchomienie od 1 stycznia 2023 roku nowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach.  

Utworzenie i funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo - mieszkalne”.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności:

 • 15 osób będzie korzystało ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
 • 8 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu.

Placówka zapewni mieszkańcom bezpłatne wyżywienie, a także bezpłatny codzienny transport osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

Nowo utworzona placówka zapewni swoim podopiecznym warunki do samodzielnego i  niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rozwijania sprawności intelektualnej i/lub ruchowej. Zakres usług prowadzonych w Centrum będzie różnorodny i dostosowany do potrzeb uczestników, którymi będą dorosłe osoby niepełnosprawne o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi. Ich celem będzie głównie podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców Centrum oraz rozwijanie ich umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Istotnym elementem wsparcia będzie również wykształcenie w uczestnikach umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także ogólną sprawność.

Na program zajęć złożą się:

 1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym – samoobsługi (samodzielnego jedzenia, dbania o higienę, ubierania się, trening kulinarny w pracowni kulinarnej, trening prania, prasowania itp.);
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami, uczestnikami a personelem, rodziną/przyjaciółmi/ osobami z najbliższego środowiska; nauka przestrzegania norm społecznych, nauka nawiązywania i prowadzenia rozmowy, wyrażania emocji, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów itp.;
 3. treningi umiejętności spędzania wolnego czasu – zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, uczące ich spędzania wolnego czasu w różnych formach;
 4. zajęcia dające mieszkańcom PCOM możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, które mogliby wykorzystać w codziennym życiu;
 5. poradnictwo psychologiczne – grupowe i indywidualne, treningi umiejętności interpersonalnych itp.;
 6. zajęcia i zabiegi poprawiające ogólną sprawność, w szczególności fizyczno-ruchową i manualną, w oparciu o bazę rehabilitacyjną placówki.

Podopiecznymi

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach

mogą zostać osoby:

 1. w wieku powyżej 18 roku życia,
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. osoby o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi,
 4. osoby niesamodzielne, wymagające szczególnej, całodobowej opieki.

Świadczenie usług w ramach Centrum będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu.

Bliższe informacje nt. możliwości korzystania z usług placówki oraz deklaracje kandydatów można uzyskać i złożyć w:

 1.  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

tel. 48 38 15 070 wew. 201

 1.  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

tel.48 320 20 96

Deklaracja kandydata dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu  https://www.pcprradom.finn.pl/bipkod/30449849 .

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.