Logo Gózd GOPS

Archiwum newsów, strona 2

Obrazek dla news_150

OGŁOSZENIE

25.01.2022

W związku z rozwijającą się sytuacją pandemiczną od dnia 25 stycznia 2022 roku wnioski o przyznanie prawa do DODATKU OSŁONOWEGO należy wypełnić zgodnie z umieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.gops.gozd.pl wzorem, a następnie złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe na stoliku przy drzwiach wejściowych do budynku. Wnioski można wysłać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem E-PUAP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 48 389 72 21 lub e-mail: czyste.powietrze@gozd.pl.

więcej

Obrazek dla news_149

DODATEK OSŁONOWY

05.01.2022

Dodatek osłonowy jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe, ul. Radomska 34, pokój nr 4

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć do 31-10-2022 roku. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Kryterium dochodowe :

Zgodnie z przepisami ustawy dodatek osłonowy przysługuje w gospodarstwie domowym:

  - jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza

    kwoty 2100 zł na osobę,

  - wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza

    kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe ul. Radomska 34, pokój nr 4

Tel. 48 389 72 21

e-mail: czyste.powietrze@gozd.pl 

DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO  POBIERZ

2. INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERZ

3. WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU POBIERZ

4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO POBIERZ

więcej

Obrazek dla news_144

Zbiórka żywności

10.12.2021

Drodzy Mieszkańcy, Urząd Gminy w Goździe wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej corocznie organizował wigilię dla osób samotnych i starszych. Niestety, z przyczyn związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wigilijne spotkanie w tym roku się nie odbędzie. Nie oznacza to jednak, że osoby najbardziej potrzebujące pozostawiamy  samym sobie. Tak jak w ubiegłym roku, wspólnie z pomysłodawcą – Panem Łukaszem Tuzimkiem oraz przewodniczącym Rady Gminy Gózd Panem Marcinem Linowskim, jest prowadzona zbiórka produktów żywnościowych i chemicznych, które trafią w postaci paczek do seniorów, osób samotnych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponieważ już wielokrotnie pokazaliście, że jesteście wrażliwi na potrzeby innych, mamy więc tę śmiałość, by zwrócić się do Was z prośbą o wsparcie także tej akcji. Jeżeli możecie i tym razem otwórzcie Swoje serca, i podzielcie się z innymi tym, co niezbędne i podstawowe. Dzięki Wam, czyjeś święta mogą być piękniejsze.

Artykuły żywnościowe (długoterminowe), chemiczne, a także artykuły plastyczne i drobne zabawki dla dzieci możecie Państwo dostarczać do świetlicy w Goździe w godz. 10:00 – 18:00 do dnia 16 grudnia br.

 

więcej

Obrazek dla news_142

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

28.09.2021

            W ramach porozumienia podpisanego przez Gminę Gózd z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiony został Punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy Gminy Gózd będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat programu i dofinansowania, a także będą mieli możliwość za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe ul. Radomska 34, 26-634 Gózd, Pokój numer 4

Kontakt:

Tel. 48 389 72 21

e-mail: czyste.powietrze@gozd.pl 

Godziny pracy punktu konsultacyjno  – informacyjnego

Poniedziałek:          12:00 - 16:00

Wtorek-czwartek:    8:00 - 10:00

 

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu priorytetowego „Czyste Powietrze” należy przygotować:

 • aktualny adres e-mailowy (niezbędny)
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • rodzaj deklaracji PIT, podstawa obliczenia podatku 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania: zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 
 • jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością: załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie; oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych(nakaz płatniczy), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 

 

więcej

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.