Logo Gózd GOPS

Archiwum newsów, strona 5

Obrazek dla news_136
Obrazek dla news_115
Obrazek dla news_114

Poinformuj seniora!

28.01.2021

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, zaś od 22 stycznia zarejestrować się mogą osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczęły się 25 stycznia.

Rejestracja na szczepienia odbywa się poprzez:

  • darmową, całodobową infolinię – 989

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

  • kontakt z punktem szczepień na terenie gminy
  • online na pacjent.gov.pl

Do e-Rejestracji na stronie pacjent.gov.pl konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Zaraz po dokonaniu rejestracji przyjdzie powiadomienie SMS, a następnie, dzień przed planowanym terminem szczepienia, przypomnienie.


Punkt szczepień na terenie gminy Gózd:

 Ośrodek Zdrowia w Goździe, ul. Lekarska 4, tel. 48/ 320-20-19; 389-36-78

Osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie udać się na szczepienie oraz osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N) gmina zapewnia transport.

Od 15 stycznia w Gminnym Ośrodku Zdrowia uruchomiona została specjalna infolinia, która będzie czynna w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:00. Dzwoniąc na numer 787 985 098, będzie można uzyskać ogólne, pozyskane ze stron rządowych informacje o szczepieniach przeciw covid-19. Uwaga! osoba obsługująca gminną infolinię nie będzie rejestrować na szczepienia, ani też udzielać informacji medycznych dot. szczepień.

więcej

Obrazek dla news_113

ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY Z PROGRAMU RODZINA 500+

27.01.2021

Jak załatwić formalności?
 
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek. Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.
 
 
Kiedy będzie można składać wnioski?
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 lutego online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego
2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie przyznane od lipca. Złożenie zatem wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca
2021 r.
• Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października
2021 r.
 
 
Czy rodzice, którzy aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze też muszą złożyć wniosek?
 
Tak. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31 maja 2021 roku świadczenie wychowawcze jeżeli chcą przez kolejny okres świadczeniowy kontynuować pobieranie świadczenia muszą złożyć wniosek o jego przyznanie. Na podstawie takiego wniosku zostanie im przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne 12 miesięcy
czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
 
 
Kto otrzyma świadczenie w przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie?
 
Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest
pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.
 
 
500+ a inne świadczenia dla rodzin?
 
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.
 
 

więcej

Obrazek dla news_112

Spraw, by czyjeś święta były piękniejsze

25.11.2020

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy w Goździe wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej corocznie organizował wigilię dla osób samotnych i starszych. Niestety w tym roku, z przyczyn dla wszystkich oczywistych, wigilijne spotkanie się nie odbędzie. Nie oznacza to jednak, że osoby najbardziej potrzebujące pozostawiamy  samym sobie. Tym razem, wspólnie z pomysłodawcą – panem Łukaszem Tuzimkiem oraz przewodniczącym Rady Gminy Gózd panem Marcinem Linowskim, przeprowadzamy akcję zbiórki produktów żywnościowych i chemicznych, które trafią w postaci paczek do seniorów, osób samotnych i znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Ponieważ już wielokrotnie pokazaliście Państwo, że jesteście wrażliwi na potrzeby innych, mamy więc tę śmiałość, by zwrócić się do Was z prośbą o wsparcie także tej akcji. Jeżeli możecie i tym razem otwórzcie Swoje serca, i podzielcie się z innymi tym, co niezbędne i podstawowe. Dzięki Wam, czyjeś święta mogą być piękniejsze.

Artykuły żywnościowe (długoterminowe), chemiczne, a także artykuły plastyczne i drobne zabawki dla dzieci możecie Państwo dostarczać do świetlicy wiejskiej w Goździe w godz. 10:00 – 18:00 do dnia 15 grudnia br.

 

więcej

Obrazek dla news_111

INFORMACJA

04.11.2020

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS – Cov-2 oraz Komunikatem Prezesa Rady Ministrów, od 3 listopada 2020 roku ograniczona zostaje dla petentów działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe.

 

Zachęcamy do kontaktów telefonicznych, mailowych, oraz przez platformę e-puap lub emp@tia.

 

KONTAKT:

  • Pomoc Społeczna: tel. 48 320-20-96, e-mail: gops_gozd@poczta.fm
  • Świadczenia wychowawcze oraz świadczenie „DOBRY START” tel. 48 389-72-21, e-mail: swiadczenia.wychowawcze@gozd.pl
  • Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny tel. 48 389-03-19, e-mail: gops@gozd.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawczą: /GOPS_GOZD/skrytka

W przypadku braku możliwości skorzystania z wyżej wymienionych sposobów kontaktu prosimy o zostawienie dokumentów w skrzynce podawczej usytuowanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Goździe.

więcej

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.